International PHP Conference Munich 2021

ImagickDraw::setFillColor

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::setFillColorSets the fill color to be used for drawing filled objects

Descrierea

public ImagickDraw::setFillColor ( ImagickPixel $fill_pixel ) : bool
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Sets the fill color to be used for drawing filled objects.

Parametri

fill_pixel

ImagickPixel to use to set the color

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

Exemple

Example #1 ImagickDraw::setFillColor()

<?php
function setFillColor($strokeColor$fillColor$backgroundColor) {

    
$draw = new \ImagickDraw();

    
$draw->setStrokeOpacity(1);
    
$draw->setStrokeWidth(1.5);
    
$draw->setStrokeColor($strokeColor);
    
$draw->setFillColor($fillColor);
    
$draw->rectangle(5050150150);

    
$draw->setFillColor("rgb(200, 32, 32)");
    
$draw->rectangle(20050300150);

    
$image = new \Imagick();
    
$image->newImage(500500$backgroundColor);
    
$image->setImageFormat("png");

    
$image->drawImage($draw);

    
header("Content-Type: image/png");
    echo 
$image->getImageBlob();
}

?>

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
2
moguchicorp at gmail dot com
10 years ago
It also accepts color definitions by name and hexa, as in

<?php
$draw
= new ImagickDraw();

/* defined color black */
$draw->setFillColor('black');

/* some light brown */
$draw->setFillColor('#a4610f');

?>
To Top