ImagickDraw::setFontFamily

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::setFontFamilySets the font family to use when annotating with text

Descrierea

public ImagickDraw::setFontFamily ( string $font_family ) : bool
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Sets the font family to use when annotating with text.

Parametri

font_family

the font family

Valorile întoarse

Întoarce true în caz de succes.

Exemple

Example #1 ImagickDraw::setFontFamily()

<?php
function setFontFamily($fillColor$strokeColor$backgroundColor) {

    
$draw = new \ImagickDraw();

    
$strokeColor = new \ImagickPixel($strokeColor);
    
$fillColor = new \ImagickPixel($fillColor);

    
$draw->setStrokeColor($strokeColor);
    
$draw->setFillColor($fillColor);

    
$draw->setStrokeWidth(2);

    
$draw->setFontSize(48);

    
$draw->setFontFamily("Times");
    
$draw->annotation(5050"Lorem Ipsum!");

    
$draw->setFontFamily("AvantGarde");
    
$draw->annotation(50100"Lorem Ipsum!");

    
$draw->setFontFamily("NewCenturySchlbk");    
    
$draw->annotation(50150"Lorem Ipsum!");

    
$draw->setFontFamily("Palatino");
    
$draw->annotation(50200"Lorem Ipsum!");

    
$imagick = new \Imagick();
    
$imagick->newImage(450250$backgroundColor);
    
$imagick->setImageFormat("png");
    
$imagick->drawImage($draw);

    
header("Content-Type: image/png");
    echo 
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top