International PHP Conference Munich 2021

ImagickDraw::setStrokeColor

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::setStrokeColorSets the color used for stroking object outlines

Descrierea

public ImagickDraw::setStrokeColor ( ImagickPixel $stroke_pixel ) : bool
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Sets the color used for stroking object outlines.

Parametri

stroke_pixel

the stroke color

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

Exemple

Example #1 ImagickDraw::setStrokeColor()

<?php
function setStrokeColor($strokeColor$fillColor$backgroundColor) {

    
$draw = new \ImagickDraw();

    
$draw->setStrokeColor($strokeColor);
    
$draw->setFillColor($fillColor);

    
$draw->setStrokeWidth(5);

    
$draw->line(100100400145);
    
$draw->rectangle(100200225350);

    
$draw->setStrokeOpacity(0.1);
    
$draw->line(100120400165);
    
$draw->rectangle(275200400350);

    
$image = new \Imagick();
    
$image->newImage(500400$backgroundColor);
    
$image->setImageFormat("png");

    
$image->drawImage($draw);

    
header("Content-Type: image/png");
    echo 
$image->getImageBlob();
}

?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top