International PHP Conference Munich 2021

ImagickDraw::setStrokeOpacity

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::setStrokeOpacitySpecifies the opacity of stroked object outlines

Descrierea

public ImagickDraw::setStrokeOpacity ( float $stroke_opacity ) : bool
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Specifies the opacity of stroked object outlines.

Parametri

stroke_opacity

stroke opacity. 1.0 is fully opaque

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

Exemple

Example #1 ImagickDraw::setStrokeOpacity()

<?php
function setStrokeOpacity($strokeColor$fillColor$backgroundColor) {
    
$draw = new \ImagickDraw();

    
$draw->setStrokeWidth(1);
    
$draw->setStrokeColor($strokeColor);
    
$draw->setFillColor($fillColor);
    
$draw->setStrokeWidth(10);
    
$draw->setStrokeOpacity(1);
    
$draw->line(10080400125);
    
$draw->rectangle(25200150350);
    
$draw->setStrokeOpacity(0.5);
    
$draw->line(100100400145);
    
$draw->rectangle(200200325350);
    
$draw->setStrokeOpacity(0.2);
    
$draw->line(100120400165);
    
$draw->rectangle(375200500350);

    
$image = new \Imagick();
    
$image->newImage(550400$backgroundColor);
    
$image->setImageFormat("png");
    
$image->drawImage($draw);

    
header("Content-Type: image/png");
    echo 
$image->getImageBlob();
}

?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top