PHP 8.1.0 Alpha 2 available for testing

ImagickDraw::setTextAlignment

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::setTextAlignmentSpecifies a text alignment

Descrierea

public ImagickDraw::setTextAlignment ( int $alignment ) : bool
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Specifies a text alignment to be applied when annotating with text.

Parametri

alignment

ALIGN_ constant

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

Exemple

Example #1 ImagickDraw::setTextAlignment()

<?php
function setTextAlignment($strokeColor$fillColor$backgroundColor) {
    
$draw = new \ImagickDraw();
    
$draw->setStrokeColor($strokeColor);
    
$draw->setFillColor($fillColor);
    
$draw->setStrokeWidth(1);
    
$draw->setFontSize(36);

    
$draw->setTextAlignment(\Imagick::ALIGN_LEFT);
    
$draw->annotation(25075"Lorem Ipsum!");
    
$draw->setTextAlignment(\Imagick::ALIGN_CENTER);
    
$draw->annotation(250150"Lorem Ipsum!");
    
$draw->setTextAlignment(\Imagick::ALIGN_RIGHT);
    
$draw->annotation(250225"Lorem Ipsum!");
    
$draw->line(2500250500);

    
$imagick = new \Imagick();
    
$imagick->newImage(500500$backgroundColor);
    
$imagick->setImageFormat("png");
    
$imagick->drawImage($draw);

    
header("Content-Type: image/png");
    echo 
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-3
sebastian dot mayer at maysoft dot de
12 years ago
<?php

   define
("LEFT", 1);
  
define("CENTER", 2);
  
define("RIGHT", 3);

  
$w = 400;
  
$h = 200;
  
$gradient = new Imagick();
  
$gradient->newPseudoImage($w, $h, "gradient:red-black");

  
$draw = new ImagickDraw();
  
$draw->setFontSize(12);
  
$draw->setFillColor(new ImagickPixel("#ffffff"));

  
$draw->setTextAlignment(LEFT);
  
$draw->annotation(150, 30, "Hello World1!");
  
$draw->setTextAlignment(CENTER);
  
$draw->annotation(150, 50, "Hello World2!");
  
$draw->setTextAlignment(RIGHT);
  
$draw->annotation(150, 70, "Hello World3!");

  
$draw->setFillColor(new ImagickPixel("#0000aa"));
  
$x1 = 150;
  
$x2 = 150;
  
$y1 = 0;
  
$y2 = 200;
  
$draw->rectangle($x1, $y1, $x2, $y2);

  
$gradient->drawImage($draw);

  
$gradient->setImageFormat("png");
  
header("Content-Type: image/png");
   echo
$gradient;
?>
To Top