International PHP Conference Munich 2021

ImagickDraw::skewX

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::skewXSkews the current coordinate system in the horizontal direction

Descrierea

public ImagickDraw::skewX ( float $degrees ) : bool
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Skews the current coordinate system in the horizontal direction.

Parametri

degrees

degrees to skew

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

Exemple

Example #1 ImagickDraw::skewX()

<?php
function skewX($strokeColor$fillColor$backgroundColor$fillModifiedColor
               
$startX$startY$endX$endY$skew) {

    
$draw = new \ImagickDraw();

    
$draw->setStrokeColor($strokeColor);
    
$draw->setStrokeWidth(2);
    
$draw->setFillColor($fillColor);
    
$draw->rectangle($startX$startY$endX$endY);
    
$draw->setFillColor($fillModifiedColor);
    
$draw->skewX($skew);
    
$draw->rectangle($startX$startY$endX$endY);

    
$image = new \Imagick();
    
$image->newImage(500500$backgroundColor);
    
$image->setImageFormat("png");

    
$image->drawImage($draw);

    
header("Content-Type: image/png");
    echo 
$image->getImageBlob();
}

?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top