PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

ImagickDraw::translate

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::translateApplies a translation to the current coordinate system

Descrierea

public ImagickDraw::translate ( float $x , float $y ) : bool
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Applies a translation to the current coordinate system which moves the coordinate system origin to the specified coordinate.

Parametri

x

horizontal translation

y

vertical translation

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

Exemple

Example #1 ImagickDraw::translate()

<?php
function translate($strokeColor$fillColor$backgroundColor$fillModifiedColor
                   
$startX$startY$endX$endY$translateX$translateY) {

    
$draw = new \ImagickDraw();

    
$draw->setStrokeColor($strokeColor);
    
$draw->setFillColor($fillColor);
    
$draw->rectangle($startX$startY$endX$endY);

    
$draw->setFillColor($fillModifiedColor);
    
$draw->translate($translateX$translateY);
    
$draw->rectangle($startX$startY$endX$endY);

    
$image = new \Imagick();
    
$image->newImage(500500$backgroundColor);
    
$image->setImageFormat("png");

    
$image->drawImage($draw);

    
header("Content-Type: image/png");
    echo 
$image->getImageBlob();
}

?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top