PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

ImagickPixel::clear

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickPixel::clearClears resources associated with this object

Descrierea

public ImagickPixel::clear ( ) : bool
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Clears the ImagickPixel object, leaving it in a fresh state. This also unsets any color associated with the object.

Valorile întoarse

Întoarce true în caz de succes.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top