PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

ImagickPixel::destroy

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickPixel::destroyDeallocates resources associated with this object

Descrierea

public ImagickPixel::destroy ( ) : bool
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Deallocates any resources used by the ImagickPixel object, and unsets any associated color. The object should not be used after the destroy function has been called.

Valorile întoarse

Întoarce true în caz de succes.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top