PHP workshop for 2 days with Shopware, Sylius, PHPUnit and Codeception in Duisburg

ImagickPixelIterator::destroy

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickPixelIterator::destroyDeallocates resources associated with a PixelIterator

Descrierea

public ImagickPixelIterator::destroy ( ) : bool
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Deallocates resources associated with a PixelIterator.

Valorile întoarse

Întoarce true în caz de succes.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top