PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

ImagickPixelIterator::newPixelRegionIterator

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickPixelIterator::newPixelRegionIteratorReturns a new pixel iterator

Descrierea

public ImagickPixelIterator::newPixelRegionIterator ( Imagick $wand , int $x , int $y , int $columns , int $rows ) : bool
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Returns a new pixel iterator.

Parametri

wand

x

y

columns

rows

Valorile întoarse

Returns a new ImagickPixelIterator on success; on failure, throws ImagickPixelIteratorException.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top