PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

ImagickPixelIterator::setIteratorRow

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickPixelIterator::setIteratorRowSet the pixel iterator row

Descrierea

public ImagickPixelIterator::setIteratorRow ( int $row ) : bool
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Set the pixel iterator row.

Parametri

row

Valorile întoarse

Întoarce true în caz de succes.

Exemple

Example #1 ImagickPixelIterator::setIteratorRow()

<?php
function setIteratorRow($imagePath) {
    
$imagick = new \Imagick(realpath($imagePath));
    
$imageIterator $imagick->getPixelRegionIterator(200100200200);

    for (
$x 0$x 20$x++) {        
        
$imageIterator->setIteratorRow($x 5);
        
$pixels $imageIterator->getCurrentIteratorRow();
        
/* Loop through the pixels in the row (columns) */
        
foreach ($pixels as $pixel) {
            
/** @var $pixel \ImagickPixel */
            /* Paint every second pixel black*/
            
$pixel->setColor("rgba(0, 0, 0, 0)"); 
        }

        
/* Sync the iterator, this is important to do on each iteration */
        
$imageIterator->syncIterator();
    }

    
header("Content-Type: image/jpg");
    echo 
$imagick;
}

?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top