PHP 8.0.3 Released!

Constante predefinite

Constantele de mai jos sunt definite de această extensie și vor fi disponibile doar dacă această extensie a fost compilată în interiorul PHP, sau a fost încărcată dinamic în timpul rulării.

NIL (integer)
OP_DEBUG (integer)
OP_READONLY (integer)
Deschide cutia poștală numai pentru citire
OP_ANONYMOUS (integer)
Nu utiliza sau reînnoi .newsrcpentru noutăți (numai NNTP)
OP_SHORTCACHE (integer)
OP_SILENT (integer)
OP_PROTOTYPE (integer)
OP_HALFOPEN (integer)
Pentru nume IMAP și NNTP deschide o conexiune, dar nu deschide o cutie poștală.
OP_EXPUNGE (integer)
OP_SECURE (integer)
CL_EXPUNGE (integer)
șterge silențios cutia poștală înainte de a o închide la apelul imap_close()
FT_UID (integer)
Parametrul este un UID
FT_PEEK (integer)
Nu stabili fanionul \Seen dacă nu este de acum stabilit
FT_NOT (integer)
FT_INTERNAL (integer)
Șirul întors este în format intern, nu va fi transformat canonic în CRLF.
FT_PREFETCHTEXT (integer)
ST_UID (integer)
Argumentul secvenței conține UID-uri în loc de numere de secvență
ST_SILENT (integer)
ST_SET (integer)
CP_UID (integer)
numerele de secvență conțin UID-uri
CP_MOVE (integer)
Elimină mesajul din cutia poștală curentă după copierea cu imap_mail_copy()
SE_UID (integer)
Întoarce UID-uri în loc de numere de secvență
SE_FREE (integer)
SE_NOPREFETCH (integer)
Nu încărca anticipat mesajele căutate
SO_FREE (integer)
SO_NOSERVER (integer)
SA_MESSAGES (integer)
SA_RECENT (integer)
SA_UNSEEN (integer)
SA_UIDNEXT (integer)
SA_UIDVALIDITY (integer)
SA_ALL (integer)
LATT_NOINFERIORS (integer)
Această cutie poștală nu are "descendenți" (nu sunt cutii poștale mai jos de aceasta).
LATT_NOSELECT (integer)
Acesta este doar un container, nu o cutie poștală - nu îl puteți deschide.
LATT_MARKED (integer)
Aceasstă cutie poștală este marcată. Utilizat numai de UW-IMAPD.
LATT_UNMARKED (integer)
Aceasstă cutie poștală nu este marcată. Utilizat numai de UW-IMAPD.
LATT_REFERRAL (integer)
LATT_HASCHILDREN (integer)
LATT_HASNOCHILDREN (integer)
SORTDATE (integer)
Criteriul de sortare pentru imap_sort(): data mesajului
SORTARRIVAL (integer)
Criteriul de sortare pentru imap_sort(): data sosirii
SORTFROM (integer)
Criteriul de sortare pentru imap_sort(): cutia poștală din prima adresă a expeditorului
SORTSUBJECT (integer)
Criteriul de sortare pentru imap_sort(): subiectul mesajului
SORTTO (integer)
Criteriul de sortare pentru imap_sort(): cutia poștală în prima adresă a destinatarului
SORTCC (integer)
Criteriul de sortare pentru imap_sort(): cutia poștală din prima adresă cc
SORTSIZE (integer)
Criteriul de sortare pentru imap_sort(): dimensiunea mesajului în octeți
TYPETEXT (integer)
Tipul primar al corpului: text neformatat
TYPEMULTIPART (integer)
Tipul primar al corpului: parte multiplă
TYPEMESSAGE (integer)
Tipul primar al corpului: masaj încapsulat
TYPEAPPLICATION (integer)
Tipul primar al corpului: date ale aplicației
TYPEAUDIO (integer)
Tipul primar al corpului: audio
TYPEIMAGE (integer)
Tipul primar al corpului: imagine statică
TYPEVIDEO (integer)
Tipul primar al corpului: video
TYPEMODEL (integer)
Tipul primar al corpului: model
TYPEOTHER (integer)
Tipul primar al corpului: necunoscut
ENC7BIT (integer)
Codificarea corpului: date semantice SNMP pe 7 biți
ENC8BIT (integer)
Codificarea corpului: date semantice SNMP pe 8 biți
ENCBINARY (integer)
Codificarea corpului: date binare pe 8 biți
ENCBASE64 (integer)
Codificarea corpului: date codificate în base-64
ENCQUOTEDPRINTABLE (integer)
Codificarea corpului: date ce pot fi citite de om pe 8biți afișate în 7 biți
ENCOTHER (integer)
Codificarea corpului: necunoscută
IMAP_OPENTIMEOUT (integer)
IMAP_READTIMEOUT (integer)
IMAP_WRITETIMEOUT (integer)
IMAP_CLOSETIMEOUT (integer)
IMAP_GC_ELT (integer)
Colectorul gunoiului, curăță elementele de cache ale mesajului.
IMAP_GC_ENV (integer)
Colectorul gunoiului, curăță plicurile și corpurile.
IMAP_GC_TEXTS (integer)
Colectorul gunoiului, curăță textele.
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top