PHP 8.0.3 Released!

Tipurile resurselor

Resursa imap, întoarsă de imap_open(), reprezintă un flux IMAP deschis.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top