PHP 8.0.0 Beta 4 available for testing

IntlBreakIterator::createCharacterInstance

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7)

IntlBreakIterator::createCharacterInstance Create break iterator for boundaries of combining character sequences

Descrierea

public static IntlBreakIterator::createCharacterInstance ([ string $locale ] ) : IntlBreakIterator

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

locale

Valorile întoarse

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top