PHP 8.0.0 Beta 4 available for testing

IntlBreakIterator::getLocale

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7)

IntlBreakIterator::getLocaleGet the locale associated with the object

Descrierea

public IntlBreakIterator::getLocale ( string $locale_type ) : string

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

locale_type

Valorile întoarse

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top