PHP 7.3.31 Released!

IntlBreakIterator::getPartsIterator

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7)

IntlBreakIterator::getPartsIteratorCreate iterator for navigating fragments between boundaries

Descrierea

public IntlBreakIterator::getPartsIterator ( int $key_type = IntlPartsIterator::KEY_SEQUENTIAL ) : IntlPartsIterator

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

key_type

Optional key type. Possible values are:

  • IntlPartsIterator::KEY_SEQUENTIAL - The default. Sequentially increasing integers used as key.
  • IntlPartsIterator::KEY_LEFT - Byte offset left of current part used as key.
  • IntlPartsIterator::KEY_RIGHT - Byte offset right of current part used as key.

Valorile întoarse

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top