PHP Conference China 2020

IntlBreakIterator::preceding

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7)

IntlBreakIterator::precedingSet the iterator position to the first boundary before an offset

Descrierea

public IntlBreakIterator::preceding ( int $offset ) : int

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

offset

Valorile întoarse

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top