IntlCalendar::getMaximum

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PECL >= 3.0.0a1)

IntlCalendar::getMaximumGet the global maximum value for a field

Descrierea

Stil obiect-orientat

public IntlCalendar::getMaximum ( int $field ) : int|false

Stil procedural

intlcal_get_maximum ( IntlCalendar $cal , int $field ) : int|false

Gets the global maximum for a field, in this specific calendar. This value is larger or equal to that returned by IntlCalendar::getActualMaximum(), which is in its turn larger or equal to that returned by IntlCalendar::getLeastMaximum().

Parametri

cal

The IntlCalendar resource.

field

Una din constantele de câmp dată/oră ale IntlCalendar. Acestea sunt valori întregi de la 0 până la IntlCalendar::FIELD_COUNT.

Valorile întoarse

An int representing a field value in the fieldʼs unit sau false în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top