PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

IntlDateFormatter::setTimeZoneId

datefmt_set_timezone_id

(PHP 5 >= 5.3.0, PECL intl >= 1.0.0)

IntlDateFormatter::setTimeZoneId -- datefmt_set_timezone_idSets the time zone to use

Avertizare

Această funcție este ÎNVECHITĂ începând cu PHP 5.5.0 și ELIMINATĂ în PHP 7.0.0.

Variante alternative pentru această funcție sunt:

Descrierea

Stil obiect-orientat

public IntlDateFormatter::setTimeZoneId ( string $zone ) : bool

Stil procedural

datefmt_set_timezone_id ( IntlDateFormatter $fmt , string $zone ) : bool

Sets the time zone to use.

Parametri

fmt

The formatter resource.

zone

The time zone ID string of the time zone to use. If null or the empty string, the default time zone for the runtime is used.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea true în cazul succesului sau false în cazul eșecului.

Istoricul schimbărilor

Versiune Descriere
7.0.0 This function has been removed.
5.5.0 This function has been deprecated.

Exemple

Example #1 datefmt_set_timezone_id() example

<?php
$fmt 
datefmt_create(
    
'en_US',
    
IntlDateFormatter::FULL,
    
IntlDateFormatter::FULL,
    
'America/Los_Angeles',
    
IntlDateFormatter::GREGORIAN
);
echo 
'timezone_id of the formatter is : ' datefmt_get_timezone_id($fmt);
datefmt_set_timezone_id($fmt'CN');
echo 
'Now timezone_id of the formatter is : ' datefmt_get_timezone_id($fmt);
?>

Example #2 OO example

<?php
$fmt 
= new IntlDateFormatter(
    
'en_US',
    
IntlDateFormatter::FULL,
    
IntlDateFormatter::FULL,
    
'America/Los_Angeles',
    
IntlDateFormatter::GREGORIAN
);
echo 
'timezone_id of the formatter is : ' $fmt->getTimezoneId();
$fmt->setTimezoneId('CN');
echo 
'Now timezone_id of the formatter is : ' $fmt->getTimezoneId();

?>

Exemplul de mai sus va afișa:

timezone_id of the formatter is : America/Los_Angeles
Now timezone_id of the formatter is : CN

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top