PHP 7.4.12 Released!

IntlGregorianCalendar::__construct

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7)

IntlGregorianCalendar::__constructCreate the Gregorian Calendar class

Descrierea

public IntlGregorianCalendar::__construct ([ IntlTimeZone $tz [, string $locale ]] )
public IntlGregorianCalendar::__construct ( int $timeZoneOrYear , int $localeOrMonth , int $dayOfMonth )
public IntlGregorianCalendar::__construct ( int $timeZoneOrYear , int $localeOrMonth , int $dayOfMonth , int $hour , int $minute [, int $second ] )

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

tz

locale

timeZoneOrYear

localeOrMonth

dayOfMonth

hour

minute

second

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top