IntlGregorianCalendar::isLeapYear

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7)

IntlGregorianCalendar::isLeapYearDetermine if the given year is a leap year

Descrierea

public IntlGregorianCalendar::isLeapYear ( int $year ) : bool

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

year

Valorile întoarse

Returns TRUE for leap years, FALSE otherwise and on failure.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top