IntlGregorianCalendar::setGregorianChange

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7)

IntlGregorianCalendar::setGregorianChangeSet the Gregorian Calendar the change date

Descrierea

public IntlGregorianCalendar::setGregorianChange ( float $date ) : bool

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

date

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top