IntlTimeZone::countEquivalentIDs

intltz_count_equivalent_ids

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PECL >= 3.0.0a1)

IntlTimeZone::countEquivalentIDs -- intltz_count_equivalent_idsGet the number of IDs in the equivalency group that includes the given ID

Descrierea

Stil obiect-orientat (method):

public static IntlTimeZone::countEquivalentIDs ( string $zoneId ) : int

Stil procedural:

intltz_count_equivalent_ids ( string $zoneId ) : int

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

zoneId

Valorile întoarse

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top