IntlTimeZone::createDefault

intltz_create_default

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PECL >= 3.0.0a1)

IntlTimeZone::createDefault -- intltz_create_defaultCreate a new copy of the default timezone for this host

Descrierea

Stil obiect-orientat (method):

public static IntlTimeZone::createDefault ( ) : IntlTimeZone

Stil procedural:

intltz_create_default ( ) : IntlTimeZone

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top