IntlTimeZone::createTimeZone

intltz_create_time_zone

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PECL >= 3.0.0a1)

IntlTimeZone::createTimeZone -- intltz_create_time_zoneCreate a timezone object for the given ID

Descrierea

Stil obiect-orientat (method):

public static IntlTimeZone::createTimeZone ( string $zoneId ) : IntlTimeZone

Stil procedural:

intltz_create_time_zone ( string $zoneId ) : IntlTimeZone

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

zoneId

Valorile întoarse

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top