Dutch PHP Conference 2021 - Call for Papers

IntlTimeZone::createTimeZoneIDEnumeration

intltz_create_time_zone_id_enumeration

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7)

IntlTimeZone::createTimeZoneIDEnumeration -- intltz_create_time_zone_id_enumerationGet an enumeration over system time zone IDs with the given filter conditions

Descrierea

Stil obiect-orientat (method):

public static IntlTimeZone::createTimeZoneIDEnumeration ( int $zoneType , string $region = ? , int $rawOffset = ? ) : IntlIterator|false

Stil procedural:

intltz_create_time_zone_id_enumeration ( int $zoneType , string $region = ? , int $rawOffset = ? ) : IntlIterator|false

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

zoneType

region

rawOffset

Valorile întoarse

Returns IntlIterator sau false în cazul eșecului.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top