IntlTimeZone::getDisplayName

intltz_get_display_name

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PECL >= 3.0.0a1)

IntlTimeZone::getDisplayName -- intltz_get_display_nameGet a name of this time zone suitable for presentation to the user

Descrierea

Stil obiect-orientat (method):

public IntlTimeZone::getDisplayName ( bool $isDaylight = ? , int $style = ? , string $locale = ? ) : string

Stil procedural:

intltz_get_display_name ( IntlTimeZone $timezone , bool $isDaylight = ? , int $style = ? , string $locale = ? ) : string

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

isDaylight

style

locale

Valorile întoarse

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top