IntlTimeZone::getDSTSavings

intltz_get_dst_savings

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PECL >= 3.0.0a1)

IntlTimeZone::getDSTSavings -- intltz_get_dst_savingsGet the amount of time to be added to local standard time to get local wall clock time

Descrierea

Stil obiect-orientat (method):

public IntlTimeZone::getDSTSavings ( ) : int

Stil procedural:

intltz_get_dst_savings ( IntlTimeZone $timezone ) : int

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top