IntlTimeZone::getEquivalentID

intltz_get_equivalent_id

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PECL >= 3.0.0a1)

IntlTimeZone::getEquivalentID -- intltz_get_equivalent_idGet an ID in the equivalency group that includes the given ID

Descrierea

Stil obiect-orientat (method):

public static IntlTimeZone::getEquivalentID ( string $zoneId , int $index ) : string

Stil procedural:

intltz_get_equivalent_id ( string $zoneId , int $index ) : string

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

zoneId

index

Valorile întoarse

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top