IntlTimeZone::getID

intltz_get_id

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PECL >= 3.0.0a1)

IntlTimeZone::getID -- intltz_get_idGet timezone ID

Descrierea

Stil obiect-orientat (method):

public IntlTimeZone::getID ( ) : string

Stil procedural:

intltz_get_id ( IntlTimeZone $timezone ) : string

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top