IntlTimeZone::getIDForWindowsID

intltz_get_id_for_windows_id

(PHP 7 >= 7.1.0)

IntlTimeZone::getIDForWindowsID -- intltz_get_id_for_windows_idTranslate a Windows timezone into a system timezone

Descrierea

Stil obiect-orientat (method):

public static IntlTimeZone::getIDForWindowsID ( string $timezone , string $region = ? ) : string|false

Stil procedural:

intltz_get_id_for_windows_id ( string $timezone , string $region = ? ) : string|false

Translates a Windows timezone (e.g. "Pacific Standard Time") into a system timezone (e.g. "America/Los_Angeles").

Notă: This function requires ICU version ≥ 52.

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

timezone

region

Valorile întoarse

Returns the system timezone sau false în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top