IntlTimeZone::getRegion

intltz_get_region

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7)

IntlTimeZone::getRegion -- intltz_get_regionGet the region code associated with the given system time zone ID

Descrierea

Stil obiect-orientat (method):

public static IntlTimeZone::getRegion ( string $zoneId ) : string|false

Stil procedural:

intltz_get_region ( string $zoneId ) : string|false

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

zoneId

Valorile întoarse

Return region sau false în cazul eșecului.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top