IntlTimeZone::getWindowsID

intltz_get_windows_id

(PHP 7 >= 7.1.0)

IntlTimeZone::getWindowsID -- intltz_get_windows_idTranslate a system timezone into a Windows timezone

Descrierea

Stil obiect-orientat (method):

public static IntlTimeZone::getWindowsID ( string $timezone ) : string|false

Stil procedural:

intltz_get_windows_id ( string $timezone ) : string|false

Translates a system timezone (e.g. "America/Los_Angeles") into a Windows timezone (e.g. "Pacific Standard Time").

Notă: This function requires ICU version ≥ 52.

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

timezone

Valorile întoarse

Returns the Windows timezone sau false în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top