IntlTimeZone::hasSameRules

intltz_has_same_rules

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PECL >= 3.0.0a1)

IntlTimeZone::hasSameRules -- intltz_has_same_rulesCheck if this zone has the same rules and offset as another zone

Descrierea

Stil obiect-orientat (method):

public IntlTimeZone::hasSameRules ( IntlTimeZone $otherTimeZone ) : bool

Stil procedural:

intltz_has_same_rules ( IntlTimeZone $timezone , IntlTimeZone $otherTimeZone ) : bool

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

otherTimeZone

Valorile întoarse

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top