IntlTimeZone::toDateTimeZone

intltz_to_date_time_zone

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PECL >= 3.0.0a1)

IntlTimeZone::toDateTimeZone -- intltz_to_date_time_zoneConvert to DateTimeZone object

Descrierea

Stil obiect-orientat (method):

public IntlTimeZone::toDateTimeZone ( ) : DateTimeZone

Stil procedural:

intltz_to_date_time_zone ( IntlTimeZone $timezone ) : DateTimeZone

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top