PHP 8.1.0 RC 2 available for testing

IntlTimeZone::useDaylightTime

intltz_use_daylight_time

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PECL >= 3.0.0a1)

IntlTimeZone::useDaylightTime -- intltz_use_daylight_timeCheck if this time zone uses daylight savings time

Descrierea

Stil obiect-orientat (method):

public IntlTimeZone::useDaylightTime ( ) : bool

Stil procedural:

intltz_use_daylight_time ( IntlTimeZone $timezone ) : bool

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top