IteratorIterator::__construct

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

IteratorIterator::__constructCreate an iterator from anything that is traversable

Descrierea

public IteratorIterator::__construct ( Traversable $iterator )

Creates an iterator from anything that is traversable.

Parametri

iterator

The traversable iterator.

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top