PHP 8.1.0 RC 2 available for testing

Constante predefinite

Constantele de mai jos sunt definite de această extensie și vor fi disponibile doar dacă această extensie a fost compilată în interiorul PHP, sau a fost încărcată dinamic în timpul rulării.

Următoarele constante indică tipul erorii întoarse de funcția json_last_error() sau stocate în atributul code al obiectului JsonException.

JSON_ERROR_NONE (int)
Nu s-a produs vre-o eroare. Disponibilă începând cu PHP 5.3.0.
JSON_ERROR_DEPTH (int)
A fost depășită adâncimea maximă a stivei. Disponibilă începând cu PHP 5.3.0.
JSON_ERROR_STATE_MISMATCH (int)
Are loc în cazul unei valori ce depășește limita de jos, sau când modurile nu coincid. Disponibilă începând cu PHP 5.3.0.
JSON_ERROR_CTRL_CHAR (int)
Eroare în caracterul de control, posibil a fost codificat greșit. Disponibilă începând cu PHP 5.3.0.
JSON_ERROR_SYNTAX (int)
Eroare în sintaxă. Disponibilă începând cu PHP 5.3.0.
JSON_ERROR_UTF8 (int)
Caractere UTF-8 eronate, posibil codificate incorect. Disponibilă începând cu PHP 5.3.3.
JSON_ERROR_RECURSION (int)
Obiectul sau tabloul transmis funcției json_encode() include referințe recursive și de aceea nu pot fi codificate. Dacă a fost indicată opțiunea JSON_PARTIAL_OUTPUT_ON_ERROR, în locul referințelor recursive va fi codificat null. Disponibilă începând cu PHP 5.5.0.
JSON_ERROR_INF_OR_NAN (int)
Valoarea transmisă funcției json_encode() include NAN sau INF. Dacă a fost indicată opțiunea JSON_PARTIAL_OUTPUT_ON_ERROR, în locul acestor numere speciale va fi codificat 0. Disponibilă începând cu PHP 5.5.0.
JSON_ERROR_UNSUPPORTED_TYPE (int)
O valoare de tip nesusținut a fost transmisă funcției json_encode(), cum ar fi o resource. Dacă a fost indicată opțiunea JSON_PARTIAL_OUTPUT_ON_ERROR, în locul valorii nesusținute va fi codificat null. Disponibilă începând cu PHP 5.5.0.
JSON_ERROR_INVALID_PROPERTY_NAME (int)
În șirul de caractere transmis funcției json_decode() a fost găsită o cheie ce începe cu caracterul \u0000, la decodificarea unui obiect JSON într-un obiect PHP. Disponibilă începând cu PHP 7.0.0.
JSON_ERROR_UTF16 (int)
În șirul JSON transmis către json_decode() a fost găsit un surogat UTF-16 singur, fără pereche. Disponibilă începând cu PHP 7.0.0.

Următoarele constante pot fi combinate pentru a forma opțiuni pentru json_decode().

JSON_BIGINT_AS_STRING (int)
Decodifică numere întregi mari ca șiruri de caractere cu valoarea lor originală. Disponibilă începând cu PHP 5.4.0.
JSON_OBJECT_AS_ARRAY (int)
Decodifică obiecte JSON ca tablouri PHP. Această opțiune poate fi adăugată automat apelând json_decode() cu al doilea parametru egal cu true. Disponibilă începând cu PHP 5.4.0.

Următoarele constante pot fi combinate pentru a forma opțiuni pentru json_encode().

JSON_HEX_TAG (int)
Toate < și > sunt convertite în \u003C și \u003E. Disponibilă începând cu PHP 5.3.0.
JSON_HEX_AMP (int)
Toate & sunt convertite în \u0026. Disponibilă începând cu PHP 5.3.0.
JSON_HEX_APOS (int)
Toate ' sunt convertite în \u0027. Disponibilă începând cu PHP 5.3.0.
JSON_HEX_QUOT (int)
Toate " sunt convertite în \u0022. Disponibilă începând cu PHP 5.3.0.
JSON_FORCE_OBJECT (int)
Întoarce un obiect în loc de tablou când este utilizat un tablou non-associativ. Util în special când receptorul rezultatului se așteaptă la un obiect, iar tabloul este vid. Disponibilă începând cu PHP 5.3.0.
JSON_NUMERIC_CHECK (int)
Codifică șiruri numerice ca numere. Disponibilă începând cu PHP 5.3.3.
JSON_PRETTY_PRINT (int)
Folosește spații în datele întoarse pentru a le formata. Disponibilă începând cu PHP 5.4.0.
JSON_UNESCAPED_SLASHES (int)
Nu evadează caracterele /. Disponibilă începând cu PHP 5.4.0.
JSON_UNESCAPED_UNICODE (int)
Codifică caracterele Unicode pe mai mulți baiți așa cum sunt (implicit se efectuează evadarea de tip \uXXXX). Disponibilă începând cu PHP 5.4.0.
JSON_PARTIAL_OUTPUT_ON_ERROR (int)
Substituie unele valori ce nu pot fi codificate, în loc să eșueze. Disponibilă începând cu PHP 5.5.0.
JSON_PRESERVE_ZERO_FRACTION (int)
Asigură ca valorile float să fie întotdeauna codificate ca valori float. Disponibilă începând cu PHP 5.6.6.
JSON_UNESCAPED_LINE_TERMINATORS (int)
Sfârșiturile liniilor sunt păstrate fără schimbare atunci când este indicată JSON_UNESCAPED_UNICODE. Ea are același comportament ca și până la versiunea PHP 7.1 fără această constantă. Disponibilă începând cu PHP 7.1.0.

Următoarele constante pot fi combinate pentru a forma opțiuni pentru json_decode() și json_encode().

JSON_INVALID_UTF8_IGNORE (int)
Ignorează caracterele UTF-8 nevalide. Disponibilă începând cu PHP 7.2.0.
JSON_INVALID_UTF8_SUBSTITUTE (int)
Convertește caracterele UTF-8 nevalide în \0xfffd (Caracterul Unicode 'REPLACEMENT CHARACTER') Disponibil începând cu PHP 7.2.0.
JSON_THROW_ON_ERROR (int)
Emite JsonException dacă are loc o eroare în loc să seteze starea de eroare globală care este obținută cu json_last_error() și json_last_error_msg(). JSON_PARTIAL_OUTPUT_ON_ERROR are precedență față de JSON_THROW_ON_ERROR. Disponibilă începând cu PHP 7.3.0.
add a note add a note

User Contributed Notes 7 notes

up
67
majid4466 at gmail dot com
5 years ago
To get a really clean json string use these three constants like so:

<?php
$array
= ['€', 'http://example.com/some/cool/page', '337'];
$bad   = json_encode($array);
$good  = json_encode($arrayJSON_UNESCAPED_UNICODE | JSON_UNESCAPED_SLASHES | JSON_NUMERIC_CHECK);

// $bad would be  ["\u20ac","http:\/\/example.com\/some\/cool\/page","337"]
// $good would be ["€","http://example.com/some/cool/page",337]
?>
up
59
Yzmir Ramirez
6 years ago
If you curious of the numeric values of the constants, as of JSON 1.2.1, the constants have the following values (not that you should use the numbers directly):

JSON_HEX_TAG => 1
JSON_HEX_AMP => 2
JSON_HEX_APOS => 4
JSON_HEX_QUOT => 8
JSON_FORCE_OBJECT => 16
JSON_NUMERIC_CHECK => 32
JSON_UNESCAPED_SLASHES => 64
JSON_PRETTY_PRINT => 128
JSON_UNESCAPED_UNICODE => 256

JSON_ERROR_DEPTH => 1
JSON_ERROR_STATE_MISMATCH => 2
JSON_ERROR_CTRL_CHAR => 3

JSON_ERROR_SYNTAX => 4

JSON_ERROR_UTF8 => 5
JSON_OBJECT_AS_ARRAY => 1

JSON_BIGINT_AS_STRING => 2
up
6
ASchmidt at Anamera dot net
3 years ago
In a multi-level array, JSON_FORCE_OBJECT will encode ALL nested numeric arrays as objects.

If your concern was ONLY the first-level array (e.g., to make it suitable as a MySQL JSON column), you could just cast your first-level array to object, e.g.:

<?php
$json
= json_encode( (object) $array, JSON_PRESERVE_ZERO_FRACTION+JSON_UNESCAPED_UNICODE );
?>

Or, if you have large arrays and are concerned about the overhead of object casting, you could append a "null" value beyond the size of the array, which will force the array to become associative:

<?php
$beyond
= count( $array ) + 1;
if ( !
array_key_exists( $beyond, $array) )
    
$array[ $beyond ] = NULL;
$json = json_encode( $array, JSON_PRESERVE_ZERO_FRACTION+JSON_UNESCAPED_UNICODE );
?>

Of course, your later code has to treat an element with a "NULL" value the same as "!isset()", if it iterates the array.
up
5
Anonymous
2 years ago
flags JSON_NUMERIC_CHECK and JSON_PRESERVE_ZERO_FRACTION are broken in php 7+ — json_encode((float)8.8) returns "8.8000000000000007", and json_encode((float)8.8, JSON_NUMERIC_CHECK) and json_encode((float)8.8, JSON_PRESERVE_ZERO_FRACTION) return "8.8000000000000007" too.

the only way to fix this is setting "serialize_precision = -1" in php.ini
up
2
JuanP
5 years ago
Updated format values list:

    JSON_HEX_TAG => 1
    JSON_HEX_AMP => 2
    JSON_HEX_APOS => 4
    JSON_HEX_QUOT => 8
    JSON_FORCE_OBJECT => 16
    JSON_NUMERIC_CHECK => 32
    JSON_UNESCAPED_SLASHES => 64
    JSON_PRETTY_PRINT => 128
    JSON_UNESCAPED_UNICODE => 256
    JSON_PARTIAL_OUTPUT_ON_ERROR => 512
    JSON_PRESERVE_ZERO_FRACTION => 1024
up
-27
on5wis at mac dot com
6 years ago
since json_encode expects a UTF-8 string there is no need to encode the € symbol.

I suggest you try to echo : json_encode('€');
It gives: "\u20ac"
I'm running PHP 5.6.5 on the CLI, on MacOS X 10.10
up
-56
Anonymous
6 years ago
I am working with "Marathi Language Data" and I found that when I encoded Marathi data to json using json_encode it returned me unicode values of each character like below:

Program :

<?php
$ar
= array("word" => "धाडस");
echo
json_encode($ar);
?>

Output of program is :

{"word":"\u0927\u093e\u0921\u0938"}

This is not expected output because what I need is output as

{"word":"धाडस"}

So I used following code:

<?php
$ar
= array("word" => "धाडस");
echo
json_encode($ar, JSON_UNESCAPED_UNICODE);
?>

And I got the required output as :

{"word":"धाडस"}
To Top