PHP 8.1.0 Alpha 1 available for testing

LimitIterator::valid

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

LimitIterator::validCheck whether the current element is valid

Descrierea

public LimitIterator::valid ( ) : bool

Checks whether the current element is valid.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea true în cazul succesului sau false în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top