PHP 8.1.0 RC 2 available for testing

Locale::setDefault

locale_set_default

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PECL intl >= 1.0.0)

Locale::setDefault -- locale_set_defaultSets the default runtime locale

Descrierea

Stil obiect-orientat

public static Locale::setDefault ( string $locale ) : bool

Stil procedural

locale_set_default ( string $locale ) : bool

Sets the default runtime locale to $locale. This changes the value of INTL global 'default_locale' locale identifier. UAX #35 extensions are accepted.

Parametri

locale

Is a BCP 47 compliant language tag.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea true în cazul succesului sau false în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 locale_set_default() example

<?php
locale_set_default
('de-DE');
echo 
locale_get_default();
?>

Example #2 OO example

<?php
Locale
::setDefault('de-DE');
echo 
Locale::getDefault();
?>

Exemplul de mai sus va afișa:

de-DE

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top