Lua::eval

(PECL lua >=0.9.0)

Lua::evalEvaluate a string as Lua code

Descrierea

public Lua::eval ( string $statements ) : mixed

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

statements

Valorile întoarse

Returns result of evaled code, null for wrong arguments or false on other failure.

Exemple

Example #1 Lua::eval()example

<?php
$lua 
= new Lua();
$lua->eval(<<<CODE
    print(2);
CODE
);
?>

Exemplul de mai sus va afișa:

2
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top