PHP 8.0.3 Released!

Lua::include

(PECL lua >=0.9.0)

Lua::includeParse a Lua script file

Descrierea

public Lua::include ( string $file ) : mixed

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

file

Valorile întoarse

Returns result of included code, null for wrong arguments or false on other failure.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top