PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

Necesități

Pentru ca funcțiile poștale să fie disponibile, PHP trebuie să aibă acces la binarul sendmail din sistem la momentul compilării. Dacă utilizați un alt program poștal, cum ar fi qmail sau postfix, asigurați-vă că utilizați învelișul sendmail corespunzător cu care sunt furnizate. PHP mai întâi va căuta sendmail în căile din PATH, și după aceasta în următoarele locuri: /usr/bin:/usr/sbin:/usr/etc:/etc:/usr/ucblib:/usr/lib. Este foarte recomandabil să aveți sendmail disponibil în una din căile din PATH. De asemenea, utilizatorul ce a compilat PHP trebuie să aibă permisiunea de a accesa binarul sendmail.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top