PHP 7.4.9 Released!

Configurația la rulare

Comportamentul acestor funcții este afectat de parametrii stabiliți în php.ini.

MaxDB Configuration Options
Denumire Valoare implicită Poate fi modificată Jurnal al modificărilor
maxdb.default_host NULL PHP_INI_ALL  
maxdb.default_db NULL PHP_INI_ALL  
maxdb.default_user NULL PHP_INI_ALL  
maxdb.default_pw NULL PHP_INI_ALL  
maxdb.long_readlen "200" PHP_INI_ALL  
Pentru mai multe detalii și definiții ale modurilor PHP_INI_* accesați Where a configuration setting may be set.

Iată o explicație pe scurt a directivelor de configurare.

maxdb.default_host string

The default server host to use when connecting to the database server if no other host is specified.

maxdb.default_db string

The default server database to use when connecting if no other database is specified.

maxdb.default_user string

The default user name to use when connecting to the database server if no other name is specified.

maxdb.default_pw string

The default password to use when connecting to the database server if no other password is specified.

maxdb.long_readlen integer

The default maximum length of bytes that is transferred to the client if long data is retrieved from the MaxDB database server.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top