PHP Conference China 2020

Instalarea

Informație despre instalarea acestei extensii PECL poate fi găsită în capitolul manualului, întitulat Instalarea extensiilor PECL. Informații adiționale, cum ar fi lansări noi, descărcări, fișiere-sursă, informații despre persoana care întreține extensia și istoria schimbărilor poate fi localizată aici: » https://pecl.php.net/package/maxdb.

Utilizând opțiunea de configurare --with-maxdb[=DIR] îi permiteți PHP să acceseze baze de date MaxDB. [DIR] indică la directorul ce conține pachetul MaxDB SQLDBC instalat.

Utilizatorii Windows vor avea nevoie să activeze php_maxdb.dll în php.ini.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top