PHP 7.4.22 Released!

CLI și CGI

În PHP 5 au survenit unele modificări ale denumirilor fișierelor CLI și CGI. În PHP 5 versiunea CGI a fost redenumită în php-cgi.exe (anterior php.exe) și versiunea CLI acum se află în directorul principal (anterior cli/php.exe).

În PHP 5 a fost introdus un mod nou: php-win.exe. Acesta este echivalent cu versiunea CLI, cu excepția că php-win nu afișează nimic și astfel nu oferă o consolă (pe ecran nu apare "cutia DOS"). Acest comportament este similar cu cel al php-gtk.

În PHP 5, versiunea CLI întotdeauna va popula variabilele globale $argv și $argc indiferent de careva setări ale directivelor php.ini. Chiar având register_argc_argv stabilit off nu va avea efect în CLI.

Accesați de asemenea referința liniei de comandă.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top