PHP 7.4.22 Released!

Migrarea fișierelor de configurare

Deoarece modulele ISAPI și-au schimbat denumirile din php4xxx în php5xxx, trebuie să faceți anumite schimbări și în fișierele de configurare. Au survenit schimbări și în denumirile fișierelor CLI și CGI. Vă rugăm să vă referiți la secțiunea corespondențelor pentru informații suplimentare.

Migrarea configurației Apache este foarte simplă. Vedeți în exemplul de mai jos ce schimbare trebuie să faceți:

Example #1 Migrarea fișierelor de configurare Apache pentru PHP 5

# change this line:
LoadModule php4_module /php/sapi/php4apache2.dll

# with this one:
LoadModule php5_module /php/php5apache2.dll

Dacă serverul dumneavoastră web rulează PHP în mod CGI, ar trebui să țineți cont de aceea că versiunea CGI și-a schimbat denumirea din php.exe în php-cgi.exe. În Apache, ar trebui să faceți ceva de felul următor:

Example #2 Migrarea fișierelor de configurare Apache pentru PHP 5, modul CGI

# change this line:
Action application/x-httpd-php "/php/php.exe"

# with this one:
Action application/x-httpd-php "/php/php-cgi.exe"

În alte servere web trebuie să schimbați denumirea fișierului modulului CGI sau ISAPI.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top