PHP 7.4.22 Released!

Directive noi

În PHP 5 au fost introduse unele directive noi php.ini. Iată lista lor:

  • mail.force_extra_parameters - Forțează trimiterea parametrilor specificați în calitate de parametri suplimentari pentru binarul sendmail. Acești parametri întotdeauna vor înlocui valoarea parametrului al 5-lea cu mail(), chiar și în modul sigur
  • register_long_arrays - permite/interzice PHP să înregistreze variabilele lungi învechite $HTTP_*_VARS
  • session.hash_function - selectează o funcție hash (MD5 sau SHA-1)
  • session.hash_bits_per_character - definește câți biți sunt stocați în fiecare caracter la convertirea datelor binare hash în ceva lizibil (de la 4 până la 6)
  • zend.ze1_compatibility_mode - Activează modul de compatibilitate cu Zend Engine 1 (PHP 4)
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top