PHP workshop for 2 days with Shopware, Sylius, PHPUnit and Codeception in Duisburg

Configurația la rulare

Comportamentul acestor funcții este afectat de parametrii stabiliți în php.ini.

Mimetype configuration options
Denumire Valoare implicită Poate fi modificată Jurnal al modificărilor
mime_magic.debug "0" PHP_INI_SYSTEM Available since PHP 5.0.0.
mime_magic.magicfile "/path/to/php/magic.mime" PHP_INI_SYSTEM Available since PHP 4.3.0.
Pentru mai multe detalii și definiții ale modurilor PHP_INI_* accesați Where a configuration setting may be set.

Iată o explicație pe scurt a directivelor de configurare.

mime_magic.debug bool

Enable/disable debugging.

mime_magic.magicfile string

The path to the magic.mime file.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top